Casa de la Ciutat
November 22, 2014 Apple iPhone 6 f/2.2 1/30